DRUKARNIA MOSSA

DRUK
STRONY INTERNETOWE
PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

kontakt@drukarniamossa.pl

MOSSA
MONIKA SABAT
ul. Maślicka 165/10
54-104 Wrocław
NIP: 894-297-59-41

ING Bank Śląski SA
Numer konta: 77 1050 1575 1000 0092 2568 1163.
W tytule przelewu proszę wpisać numer faktury.

W dniu 25 maja 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Realizując obowiązek informacyjny nałożony na mocy przepisów w/w rozporządzenia pragniemy przypomnieć Państwu cele i zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz zapoznać Państwa z prawami przysługującymi Państwu w związku z posiadaniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Monika Sabat prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MOSSA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem: ul. Maślicka 165/10, 54-104 Wrocław, NIP: 894-297-59-41, REGON: 364370120.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane przetwarzamy :

w celu realizacji złożonych zamówień, wykonania zawartej umowy sprzedaży.

W szczególności Państwa dane przetwarzane są:

w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej drogą mailową, m.in obsługi i realizacji złożonych zamówień, realizacji płatności poprzez platformy PayU, PayPal i Przelewy24 (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji wysyłki zakupionych towarów.

w celu rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową m.in. w celu przesyłania korespondencji zabezpieczenia danych dotyczących transakcji takich jak historia zamówień, korespondencja i płatności oraz ewentualnego zwrotu należności (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 6 ust 1 lit. f RODO);

w celu dokonywania analiz i sporządzania statystyk co jest uzasadnione art. 6. ust 1 lit f RODO;

w celu świadczenia na Państwa rzecz bezpłatnej usługi Newsletter polegającej na przesyłaniu do Państwa informacji marketingowych i handlowych w postaci newslettera za pomocą e-maila zawierającego informacje dotyczące aktualnych promocji cenowych, programów lojalnościowych, konkursów i innych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit a oraz art. 6. ust 1 lit f RODO);

w celu realizacji obowiązków podatkowych i księgowych (zgodnie z art. 6. ust 1 lit c RODO).

Komu udostępniamy Państwa dane?

Państwa dane mogą zostać przekazane podwykonawcom w celu realizacji zawartej umowy. Przykładowo dane zostaną przekazane osobom trzecim w celu dostarczenia do Państwa zamówienia, pobrania od Państwa opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi Klienta.

Jak długo przechowujemy państwa dane?

Państwa dane są przechowywane przez cały okres współpracy. Następnie są przechowywane w archiwum przez 1 rok.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z posiadaniem i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw. Są to m.in.: prawo dostępu do Państwa danych osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych; prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych. Żądanie to dotyczy danych, które nie są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 731278938.

Po podpisaniu pokwitowania odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera – w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

1. Zgłoś reklamację e-mailowo na adres: kontakt@drkarniamossa.pl. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

2. Reklamacje można złożyć do 14 dni roboczych od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

3. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie odesłanie 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 5 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

5. Reklamacji nie podlegają błędy w tekście oraz w grafice produktu widoczne na przesłanym do weryfikacji dla klienta projekcie graficznym, który to projekt został przez klienta zaakceptowany.

6. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji. Różnice takie mogą występować ze względu na inne wyświetlanie kolorów przez monitory (kolory RGB) a kolory uzyskiwane w druku (kolorystyka CMYK). Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji. Różnice ilościowe mogą wynosić +/-5%.

7. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 7 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.